HAKKIMIZDA

hakkımızda

avatek Yazılım & Danışmanlık & Bilgi TeknolojileriAVATEK bilişim sektöründe 10 yıla yakın tecrübeye sahip bir ekibin güç birliği yapmasıyla, yazılım ve bilgi işlem teknolojileri konusunda kurumsal danışmanlık ve servis hizmetleri vermek üzere 2004 yılında İZMİR’ de kurulmuş bir bilişim şirketidir.


Şirketimizin hedefi; küçük, orta ve büyük ölçekteki işletmelerin otomasyonu ile verim, komple sistem çözümü, kazanç ve zaman tasarrufu getiren, toplam kalite yönetimine yönelik bir anlayış sağlayan ve yönetim kararlarını yönlendirici bilgi üreten çözümler sunmaktır. Sistem entegrasyonu, satış, pazarlama, satış sonrası eğitim ve destek hizmetlerini tutarlı, planlı bir yapı içinde sunarken, toplam kalite yönetimi ve mutlak müşteri mutluluğu felsefesi ile hareket etmektedir.BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASIFirmamız, yönetimi olarak, Kalite Yönetim Sistemi'nde ifadesini bulmuş olan misyon, vizyon ve politikalarına bağlı olarak, her türlü işletme ve kurumda, yerel ve geniş alan ağlarına dayalı bilgi teknolojileri alt yapı kurulumunu gerçekleştirmekte, işletilmesi ve desteği ile operatörlük ve danışmanlık hizmetleri vermekte, işletme ve kurumların yüksek teknik bilgi birikimi ve tecrübe gerektiren bilgi işlem ihtiyaçlarını outsource (dış hizmet) yöntemi ile karşılamaktadır.


Bilgi güvenliği, kurumun, şirketin ürettiği, hazırladığı ve taraflarına karşı sorumlu olduğu bilgilerin gizliliği, bütünlüğü ve kullanılabilirliğinin korunması faaliyetleridir. Bu faaliyetler bilginin, doğruluk, açıklanabilirlik, inkâr edememe ve güvenilirlik gibi diğer özellikleri de kapsayacak şekilde korunmasını sağlamalıdır.


Firmamızın bilgi güvenliği faaliyetlerini yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetler:


· Bilgi işlem hizmetlerinin devamlılığı kişilerden bağımsız, kurumsal bir çatı altında, BGYS kapsam ve sınırları içinde sağlanacaktır.
· Yüksek bilgi ve tecrübe gerektiren ağ kurulumlarının yapılandırılması BGYS kapsam ve sınırları içinde sağlanacaktır.
· Kurum / kuruluşlarda var olan ağların sürekli çalışır durumda olması için gerekli işletim ve teknik destek hizmetleri BGYS kapsam ve sınırları içinde verilecektir.
· Bilgi işlem altyapısı / donanım / yazılım sistemine dayalı rutin işlerde operatörlük hizmetlerinin verilmesi ve veri güvenliğinin sağlanması BGYS kapsam ve sınırları içinde yer alacaktır.
· Müşterilerimizin, sözleşme dâhilinde hizmet verdiğimiz kurum / kuruluşların beklentilerini yüksek düzeyde karşılamak, bilgi işlem yeteneklerini artırmak, teknolojik gelişmelerden haberdar ederek faaliyet / süreç / performans hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olunması BGYS kapsam ve sınırları içinde sürdürülecektir.
· BGYS kapsamı ve sınırları içinde hizmet verdiğimiz tüm bilgi teknolojileri sistemlerinde işlenen her türlü gizli / ticari / özel bilginin, hizmet verdiğimiz kurum / kuruluşun müşterisinin mahremiyeti olduğunu kabul ederek, bu bilginin herhangi bir yerde / kişi / kurum / kuruluşta müşterinin bilgisi / onayı olmaksızın Gizlilik / Bütünlük / Elverişlilik şartlarına bağlı kalarak elde edilemezliği sağlanacaktır.
· BGYS kapsam ve sınırları içinde kalmak koşulu ile BGYS politikası, yasal ve düzenleyici gereksinimlere uyacak, sözleşmelerden doğan veya üçüncü şahısların yükümlülüklerini veya bağımlılıkları dikkate alacaktır.


Firmamız bilgi güvenliği faaliyetlerinin yerine getirilmesi için gerekli kontrol mekanizmaları kurmaktadır. Kontrol hedeflerinin belirlenmesi, kontrollerin yapılması ve sürekliliğinin sağlanması için bir taslak çalışması başlatılmıştır. Bu çalışmada kontrollerin bağlı olacağı risk yönetimi ve risk denetimi yapısı kurulmuştur.


Özellikle dış kaynak kullanımına dayalı olarak hizmet talep eden kuruluşlara yönelik çalışmaları olan firmamız kendisinden hizmet alan kurumların / kuruluşların en önemli sermayesi, varlığı olan bilgilerinin iyi veya kötü niyet aranmaksızın, 3. taraflarca kullanılmasının garantisini vermek zorundadır. Şartnamelerin öngördüğü ve sözleşme hükümleri içinde yer alan, kurum / kuruluşun faaliyet gösterdiği alanlardaki en yüksek icracı yapının zorunlu gördüğü yasalara ve ilgili mevzuat kurallarına uyumlu faaliyetlerde bulunmak temel bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır.


Bu gereklilikleri yerine getirmek amacı ile gerek donanım ve yazılım bazında düzenlemeler yapılacak, gerek tüm personelimizin farkındalık – bilinçlendirme – uygulama – geliştirme eğitim ve alıştırmaları gerçekleştirilecektir.


Bilgi güvenliğinin diğer bir boyutu ise iş devamlılığı yönetiminin sağlanmasıdır. Bu nedenle gerekli yedek yapıları sağlanarak herhangi bir iş devamlılığı yapısında firmamız Sorumluluğuna giren alanlardaki kırılma ve kopma durumları bertaraf edilecektir.


Bilgi güvenliği politikamızı desteklemek üzere kurulan BGYS dokümantasyonunda
• Uyulması gereken kurallar
• Prosesler
• Prosedürler
• Kontroller

Yer almaktadır.KALİTE POLİTİKASI


Firmamız; hizmet standartlarımızı sürekli yükselterek hizmet vermeyi, koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamayı, her çalışanın mümkün olan en güvenli koşulda çalıştığından emin olmayı, kendine amaç edinmiştir. Bu amacın bilincinde olarak;


• Müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini tam ve doğru olarak algılayarak müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak,
• Hizmetlerimizin kalite anlayışımızdan ödün vermeyecek şekilde niteliklerinin arttırmak ,
• Rekabet edebilmek için sürekli gelişme kavramını benimsemek,
• İlk defada ve her seferinde işleri doğru yapmak ilkemizi sürdürebilmek için çalışanlarımızın kalite bilgi ve bilincini artırmak amacıyla eğitim faaliyetlerini sürdürmek,
• Çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak,
• Yasal yükümlülükleri yerine getirmek,


Kalite Politikamızdır.
Bu amaçla;
• Kalite Yönetim Sistemi, standartlarının uygulanmasını sağlamak,
• Toplam Kalite Sistemini benimseyerek, bu yönde çalışmalarını yürüterek tüm faaliyetlerini bu sistem çerçevesinde yürütmek,
• Sürekli iyileştirmeler yaparak, günümüz şartlarında üretim verimliliğini sürdürülebilirliğini sağlamak,
• Ülkemiz enerji kaynaklarını en verimli ve en etkin şekilde kullanmak üzere elektrik üretim santralleri kurmak,
• Elektrik Üretim santrallerini yüksek verimlilikte çalıştırarak, ekonomiye maksimum fayda sağlamak,
• Çevreye, iş ortamına, personele ve paydaşlara zarar verebilecek tüm riskleri minimuma indirmek; bu esnada çevre, İş sağlığı ve güvenliği bütünlüğünü bozmadan görev olarak benimsenmek,
• Bu esnada tüm yasal düzenlemelere uymak,
• Doğal kaynakları koruyarak, hava, su, toprak kirliliğini azaltarak enerji tasarrufu sağlamak,
• Eğitim, bilgilendirme ve sürekli iletişim ile çalışanlara çevre, iş sağlığı ve güvenliği bilincini yerleştirmek,
• Entegre Yönetim Sisteminin sürekli gelişimini sağlamak amacıyla metodlar geliştirerek uygulanmasını sağlamak hedeflenmektedir.kamagra gel viagra bestellen cialis bestellen kamagra bestellen cialis bestellen kamagra schweiz tadalafil generika viagra bestellen kamagra schweiz cialis schweiz levitra generika cialis generika priligy kaufen viagra bestellen

viagra billigt cialis pris cialis billigt kamagra pris kamagra gel cialis sverige viagra sverige viagra pris kamagra gel viagra bestellen cialis bestellen kamagra bestellen cialis bestellen kamagra schweiz tadalafil generika viagra bestellen

viagra billigt cialis pris cialis billigt kamagra pris kamagra gel cialis sverige viagra sverige viagra pris kamagra gel viagra bestellen cialis bestellen kamagra bestellen cialis bestellen kamagra schweiz tadalafil generika viagra bestellen

viagra billigt cialis pris cialis billigt kamagra pris kamagra gel cialis sverige viagra sverige viagra pris kamagra gel viagra bestellen cialis bestellen kamagra bestellen cialis bestellen kamagra schweiz tadalafil generika viagra bestellen